Bowling

Så pensionister i Hestholm. Nu starter endnu en ny bowling sæson og vi kan godt være flere til den ædle sport, hvor vi i vinterhalvåret får rørt vores kroppe på en fornuftig måde.

Vi bowler 2 timer hver anden uge i ulige uger fra kl. 14:00 til kl. 16:00.

Datoer: Se Hestholm Bladet

Hvis nye deltagere har interesse i at bowle kan man ringe til

Gert Wrisberg på tlf. 5134 4522 eller mob. 5122 5880