Lokalplan udsat igen, igen

Vi har fået denne mail 20 sep. 2017 fra Ballerup Kommune

Kære alle

Vi har fået en række spørgsmål til tidsprocessen for lokalplanlægningen af kolonihaverne i Ballerup Kommune. Det har vist sig, at det er en større opgave end forventet at planlægge for alle 12 kolonihaveområder i kommunen. Og kombineret med den positive samfundsudvikling, som genererer et stort behov for planlægning af ny byudvikling generelt, forventer vi først at have forslag til lokalplaner klar til politisk behandling i foråret 2018. Arbejdet er ikke sat i bero, men er blot forskudt i tid. Indtil lokalplanerne er færdige, skal der fortsat bygges efter de gamle deklarationer og lokalplaner.

Med venlig hilsen

Steen Pedersen       Centerchef, By, Erhverv og Miljø,     Ballerup Kommune