Reglement Lillelund

 • Udlån af foreningshus til private arrangementer, er kun for medlemmer af H/F Hestholm, og vil foregå i den rækkefølge der sker henvendelse.
 • Låneren er ansvarlig for, at brugerne/gæsterne overholder reglementet, samt at alle tager størst muligt hensyn til de omkringboende.
 • Huset kan rumme ca. 80 personer, og der er service til samme antal.
 • Låneren skal selv medbringe viskestykker, karklude, toiletpapir og køkkenrulle.
 • Ved al udendørs aktivitet SKAL der tages hensyn til de omkringboende. Ved evt. klage til bestyrelsen, vil festen blive lukket.
 • Det er kun tilladt at bruge foreningens møblement.
 • Det er ikke tilladt at grille i gården, hvis der grilles skal det ske udenfor.
 • Der må ikke være musik udendørs.
 • Høj musik for åbne døre/vinduer er ikke tilladt. Efter kl. 24 SKAL musikken dæmpes.
 • Kun foreningens musikanlæg må benyttes.
 • Det er forbudt at affyre fyrværkeri.
 • Låneren har det fulde ansvar overfor skader der forvoldes på lokaler, inventar og service. I tilfælde af evt. skader, vil der blive trukket et beløb fra depositummet, til dækning af indkøb af nyt på foreningens foranledning.
 • Huset skal ryddes og efterlades i rengjort stand i henhold til medsendte tjekliste. Ved manglende rengøring vil der blive gjort rent efter regning, dog minimum kr. 500,00
 • Det er ikke tilladt at sætte borde og stole fra lokalerne udenfor.
 • Al kørsel på den store plæne ved Vestbuen er forbudt.
 • Kørende gæster skal parkere på pladsen foran foreningshuset

Værn om vore lokaler, det er dit ansvar.