Salg af kolonihave med gæld

Efter kolonihaveforbundets og H/F Hestholm vedtægter og regler, skal bestyrelsen være med ved overdragelse af et havehus og havens indretning og beplantning samt løsøre.

Bestyrelsen for H/F Hestholm, kan ikke lave overdragelse af havehus mv. med gæld. Bestyrelsen er ikke professionelle i overdragelse af havehuse med gæld, og vil ikke skrive noget om afvikling af gæld ind i overdragelses papirer.

Gæld er udelukkende en sag mellem sælger og långiver, og er Haveforeningen uvedkommende.

Der skal før salg, være en skriftlig aftale mellem långiver og sælger, om hvordan gæld afvikles og aflysning af tinglyst gæld, samt hvilke konto der bruges til afvikling. Dette kan ikke skrives i overdragelsesaftalen. Bestyrelsen skal have kopi af denne aftale.

Hvis nødvendig, må sælger søge sagkyndig bistand f. eks via advokat med kendskab til handel med kolonihavehuse.

Den aftalte købesum indsættes på H/F Hestholms deponeringskonto, derfra fratrækkes evt. gæld til haveforeningen og et depositum på alt 20.000 kr.

Hestholm sørger derefter for overførslen til en deponeringskonto i den bank, som har ydet lånet til sælger, med betingelse om, at alt gæld skal indfries og der skal foreligge en tinglysnings attest uden gæld, før at den evt. overskydende salgssum frigives til sælger.

Normalt er et hus med gæld noteret i Tingbogen og her gælder ved salg disse regler:

  1. At kolonihavehuset overdrages uden tinglyst pantegæld eller hvis der er tinglyst pantegæld, tilbageholdes et beløb af købesummen, svarende til lånets tinglyste hovedstol med tillæg af 1 års rente.

Det påhviler sælger for egen regning at få aflyst pantegæld, så købers adkomst kan tinglyses.

Til sikkerhed for sælgers opfyldelse af denne forpligtelse tilbageholdes yderligere mindst 10.000 kr. af købesummen indtil sælger dokumenterer, at der ikke er nogen tinglyst hæftelse.

  1. Hvis et havelod er noteret i Tingbogen skal køber for egen regning sørge for at tinglyse ejerskifte.

Der tilbageholdes 10.000 kr. af købesummen indtil købers adkomst er tinglyst, da det kræver medvirkning af sælger for at køber kan tinglyse ny adkomst.