Vandmåler og betaling

Afregning for vand udregnes ud  fra vandmåler og koster kr. 44,65 ,- pr. m3 i 2017.

Der betales kr. 300,- pr. kvartal som aconto betaling. Dette opkræves sammen med havelejen.

Vandmålere aflæses hvert år d. 31 oktober og den endelige afregning sker d 1. april, året efter, sammen med betaling af haveleje.

Vandmålere aflæses trådløst og modtageren skal blot være 5-40 meter fra måleren for at kunne aflæse.

Det er en god ide at kikke på måleren en gang imellem og holde øje med forbruget – En utæthed kan koste dyrt!

Til venstre for tal er der nogle pile som bevæger sig opad ved forbrug, de opdateres ca. hvert 10 sekund – Uden forbrug skal pile til venstre for tal stå stille.

Husk at lukke for vandet i målerbrønden når du er væk i længere tid, især i frostperioder, så undgår man at komme ud til et vandfyldt hus.

Husk også at lukke for vandet i målerbrønden og at tømme vandsystemet i vinterperioden