Venteliste

Ventelisten  i  H/F Hestholm,  Ballerup
Ventelisten ajourføres mindst 2 gange årligt – Klik her for at se venteliste regler i en pdf fil
Ventelisten er igen åben for opskrivning:
Søndag d. 1 april 2018 kl 10.00 til 11.30 på Hestholm kontor på plads 4.
Samt søndag d. 6 maj og søndag d. 3 juni kl 10.00 til 11.30.
Ventelisten kan lukkes, når der er noteret 50 på ventelisten.

 Kik på hjemmesiden www.hestholm.com

 ———————————————————————–

 

Venteliste regler   i H/F Hestholm, Balleru, ændret i august 2017

Fremgangsmåde ved optagelse:

Man kan kun blive skrevet på ventelisten ved personlig fremmøde på Hestholm kontor på plads 4. Morgenfruestien 1, 2750 Ballerup. Man kan blive skrevet på venteliste som 16 årig, men først købe havehus som 18 årig

Opskrivning kan kun ske den første søndag i månederne april, maj og juni mellem kl. 10.00 og 11.30.

Det koster 500 kr. at komme på ventelisten, som skal medbringes kontant ved fremmødet. Der skal samtidig fremvises billede legitimation.

 Ved optagelse på listen noteres dato for optagelsen, vedkommendes navn, adresse, telefonnummer, E-mail adresse, om man er interesseret i en have nu, eller ønsker at stå passiv på listen. Som passiv bevarer man anciennitet, men bliver ikke tilbud havehuse. Samt evt. maksimal købspris, som vedkommende ønsker at betale. Angivelse af maksimal købspris betyder, at den optagne ikke ønsker at få tilbudt huse, hvis vurdering overstiger den angivne makismalpris. Der kan også angives en mindstepris og andre ønsker. Den optagne har til enhver tid ret til at få ændret eller slettet ”maksimal købspris” eller skifte mellem aktiv og passiv– dato for ændringen skal så noteres.

Med priser menes vurderingsprisen for hus og havens anlæg, men uden foreningsmæssig værdi og løsøre.

Det skal præciseres, at den optagne selv har pligt til at orientere om evt. ændring af kontaktdata, og at manglende orientering herom vil medføre sletning af listen.

Prioritering ved optagelse:

Optagelse på listen sker efter princippet om ”først til mølle….”.

Sletning på ventelisten:

Personer opskrevet på ventelisten, skal uopfordret personligt møde op på kontoret hvert år i enten april, maj eller juni (se tidspunkter ovenfor) og bekræfte, at man forsat vil stå på ventelisten, ellers bliver man slettet. Der skal medbringes billede legitimation.

 Hvis en person – dokumenterbart – ikke kan kontaktes som følge af uoplyst ændring af kontaktdata, slettes vedkommende af listen. Kontakt sker kun via mail, (eller hvis ingen mail  telefonisk)

Efter tilbud om åbent hus og køb af havehus, skal man henvende sig til bestyrelsen via mail inden for 5 dage, ellers slettes man af listen.

Ændring af placering på ventelisten:

Hvis den optagne 3 gange har afvist tilbudte huse, flyttes vedkommende ned efter den på afvisningstidspunktet sidst optagne på ventelisten. Dette gælder dog ikke hvis huset er dyrere eller billiger end den noterede mindste- største pris.

Bestyrelsen H/F Hestholm

 

Ventelisten ajourført 19-9-2017

2 datoer er pga. bekræftet i 2017