Bestyrelsesmøde d. 18. september 2018

Dagsorden til bestyrelsesmøde den. 18. september 2018 Kontoret kl. 17.00.
1. Godkendelse af referat fra sidst

2. Opfølgning fra sidst!

3. Breve og mails

4. Regnskab

5. Nyt fra næstformanden

6. Hjemmesiden

7. Indlæg fra Jan (se mail)

8. Præmiehavefest

a. Hvem deltager?

b. Hvem gør hvad?

9. Eventuelt/bordet rundt

10. Næste møde.

Mvh. Anne-Marie Brandt.