Helårsbeboelse

Helårsbeboelse er ulovligt

Helårsbeboelse

Vi konstaterer at der kommer flere og flere helårsbeboere i Hestholm haveforening.

Dette er IKKE acceptabelt, og vi skal, igen, henstille til, at vores deklaration og vores vedtægter angående vinterbeboelse skal overholdes.

Der er stort fokus på dette fra kommunens side, og overtrædelse kan medføre eksklusion fra foreningen, ligesom Foreningen kan blive opsagt af vores jordudlejer, Staten, hvis reglerne ikke overholdes.

Det er blevet meddelt fra Kolonihaveforbundet at Ballerup Kommune ansætter en konsulent til netop at holde øje med de enkelte haver i vinterhalvåret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen