Kontakt bestyrelsen

Kontakt bestyrelsen

Kontortid – 1. og 3. søndag i måneden kl. 10-12 i perioden 1. april til 30. september.
Bestyrelsens telefoniske træffetid er 17:30-19:00 mandag til torsdag.
Kun i nødstilfælde kan der rettes henvendelse til bestyrelsen uden for telefontiden.

Formand:

Helle Lund

Tlf. 22 84 17 11

formand@hestholm.com

Næstformand:

Anders Clausen

Tlf. 22 84 21 16 (Kan ikke modtage SMS pga viderestilling)

2.hestholm@gmail.com

Kasserer:

Lisbeth Rosenberg

Tlf. 22 84 52 95

Område– og eliteformand:

Arnt Winther

omraadeformand@hestholm.com

Tlf. 22 84 15 77

Sekretær:

Helle Ettrup

Menigt bestyrelsesmedlem:

Mette Brun

Suppleanter:

Svend Bjerne

Udlejning af foreningshus:

Dennis & Claus Fjord Müller

Tlf. 51 22 14 50 – Mandag 17:00-19:00

Mail lillelund@hestholm.com