Dagsorden bestyrelsesmøde 16. april 2019

Godkendelse af referat

Opfølgning fra sidst

Indkomne breve og mails

Regnskab

Nyt fra formanden

Nyt fra næstformanden

Kontorbyggeri

Hjemmesiden

Sankt Hans fest 23/6-19

Eventuelt/bordet rundt