Dagsorden bestyrelsesmøde 16. april 2019

Godkendelse af referat

Opfølgning fra sidst

Indkomne breve og mails

Regnskab

Nyt fra formanden

Nyt fra næstformanden

Kontorbyggeri

Hjemmesiden

Sankt Hans fest 23/6-19

Eventuelt/bordet rundt

Læg en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.