Nyt fra Forbundet

Kære haveforeningsbestyrelser.

Nu er den store medlemsundersøgelse igangsat. Den er åben for besvarelse fra d. 08. juli til og med 24. august.

Alle medlemmer har fået tilsendt et link til den mailadresse, de står anført med i Foreningsportalen. Vi håber, at flest mulige besvarer undersøgelsen via det.

Imidlertid kan der være medlemmer, der enten ikke har modtaget mailen, eller som ikke har en mailadresse. I det tilfælde kan de tilgå undersøgelsen via følgende link:

https://surveys.enalyzer.com?pid=h4mih4ha

Vi håber, I vil lægge linket på jeres hjemmeside, Facebookside og/eller anden kanal, I kommunikerer med medlemmerne på, så de alle får muligheden for at fortælle, hvad de ønsker sig for Kolonihaveforbundets fremtid.

Det er også muligt, at lade medlemmer udfylde skemaet i hånden ved at printe en PDF-udgave af spørgeskemaet herfra: https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/medlemsundersoegelsen-2020/

Derefter kan I enten scanne det besvarede skema sende det til os via mail på it@kolonihave.dk eller lægge de besvarede skemaer i en konvolut og sende dem med almindelig post til adressen: Kolonihaveforbundet, Smedeholm 13C, 2730 Herlev. 

På forhånd tusind tak for hjælpen. 

De bedste hilsner

Iben Sandra Svensson ǀ Kommunikation

Tlf.: +45 38 28 87 50  ǀ Web: kolonihaveforbundet.dk

Facebook ǀ Persondatapolitik

mailsignatur_ny