Venteliste

INFO:
Ventelisten er lukket for tilgang på ubestemt tid – opdateret 4/7-21.

Venteliste i H/F Hestholm, Ballerup

Ventelisten ajourføres ikke længere på hjemmesiden og i skabet på kontorbygningen pga. af stramninger af persondataloven, og alle offentlige tilgængelige oplysninger er nu slettet.

Man kan altid sende en mail og spørge om ens plads på ventelisten via mail til sekretaer@hestholm.com.

Fremgangsmåde ved optagelse

Man kan blive skrevet på ventelisten hele året ved at sende en mail til sekretaer@hestholm.com.
Man kan blive skrevet på venteliste som 16-årig, men først købe havehus som 18-årig.
Det koster 500 kr. at komme på ventelisten, samt fremvises kopi af billede legitimation.

Ventelisten

Ved optagelse på listen noteres dato for optagelsen, vedkommendes navn, adresse, telefonnummer, E-mail adresse.
Det noteres om du/I er interesseret i en have nu (aktiv), eller ønsker at stå passiv på listen. Som passiv bevarer du/I anciennitet, men bliver ikke tilbudt havehuse.
Har du/I en maksimal købspris, bliver dette også noteret. Angivelse af maksimal købspris betyder, at du/I ikke ønsker at få tilbudt huse, hvis vurdering overstiger den angivne maksimalpris. Der kan også angives en mindstepris og andre ønsker.
Du/I har til enhver tid ret til at få ændret eller slettet ”maksimal købspris” eller skifte mellem aktiv- og passivstatus – dato for ændringen noteres.

Med priser menes vurderingsprisen for hus og havens anlæg, men uden foreningsmæssig værdi og løsøre.

Det skal præciseres, at den optagne selv har pligt til at orientere om evt. ændring af kontaktdata, og at manglende orientering herom vil medføre sletning af listen.
Man bibeholder sin plads på ventelisten uanset hvor mange gange man takker nej til et kolonihavehus.
Prioritering ved optagelse på listen sker efter princippet om ”først til mølle”.
Ventelisten lukkes midlertidigt når der er 50 aktive på listen.

Sletning på ventelisten

Personer opskrevet på ventelisten, både passive og aktive, vil en gang om året få en mail som de skal besvare for at bekræfte, at man forsat vil stå på ventelisten, ellers bliver man slettet.
Hvis en person ikke kan kontaktes som følge af uoplyst ændring af kontaktdata, slettes vedkommende af listen. Kontakt sker kun via mail.

Bestyrelsen H/F Hestholm – Juli 2020