Nyt omkring underfrankering af indkaldelse

Vi har lavet en aftale med Postnord om at underfrankeringen kan betales samlet til en lavere pris, for at vi kan gøre dette skal vi dog modtage jeres opkrævning derfor kan I gøre følgende:

Hvis I modtager en indkaldelse med underfrankering må I gerne åbne den, men for at Hestholm kan betale den skal I enten medbringe opkrævningen (kuverten) til generalforsamlingen eller sende et billede af den til kasserer@hestholm.com, det er vigtigt fakturanummeret fremgår.

I kan også vælge at returnere det i en postkasse som beskrevet på brevet og så sende en mail på kasserer@hestholm.com og modtage indkaldelsen på mail i stedet.

Spred gerne ordet.