Have salg

Der oprettes ikke længere salgsannoncer på hjemmesiden, da  salg sker via ventelisten

Den maksimale tilladte salgssum udgøres af følgende beløb lagt sammen, dog må der gerne aftales en lavere salgssum.

  • Værdiansættelse
  • Foreningsmæssig værdi
  • Løsøre
  • Sælger kan ikke stille krav om at køber skal overtage og betael for løsøre