Vurdering af kolonihave

Således foregår vurdering af haver:

 1. Havelejer kontakter bestyrelsen, når havelejer vil sælge/overdrage, eller når havelejer dør, eller to havelejere ønsker at bytte havelod. Overdragelse kan ikke foregå uden om bestyrelsen, da køber skal godkendes af haveforeningen, og der skal indgås en lejekontrakt med køber.
 2. Bestyrelsen kigger på tegningerne og på huset og konstaterer, om der er ulovlige bygninger på arealet. Hvis dette er tilfældet, skriver bestyrelsen til havelejer og beder ham/hende om at lovliggøre bygningerne, før der kan ske vurdering / salg.
 3. Bestyrelsen eller havelejeren indhenter tingbogsattest. Hvis der er noget noteret i Tingbogen, skal der være det korrekte navn på ejeren, ellers kan der ikke ske haveoverdragelse. Et kolonihave hus med gæld kan ikke sælges, uden at sælger har lavet aftale om indfrielse af gælden.
 4. Havelejer indbetaler honoraret for vurderingen pt. 1200,00 kr. til H/F Hestholm konto i Arbejdernes Landsbank, Ballerup afd.   Konto nr. 5339 0353032, husk at skrive havenr. og vurdering, dette skal ske før sagen overgives til vurderingsudvalget.
 5. Bestyrelsen anmoder vurderingsudvalget om at vurdere huset og haven.
 6. Havelejer udfylder løsøreliste som afleveres til vurderingsudvalget senest på dagen for vurderingen. Uden udfyldt løsøre liste = ingen mulighed for betaling for løsøre.
 7. Den medsendte Ejererklæring skal udfyldes før vurderingen og afleveres til vurderingsfolkene. Er den ikke udfyldt og underskrevet, bliver el, kloak på grunden mv. ikke vurderet og prissat.
 8. Vurderingsudvalget vurderer ejendommen ved hjælp af kolonihaveforbundets vurderingssystem. Hele den udarbejde vurdering skal afleveres til sælger, bestyrelsen og køber.
 1. Sælger og bestyrelsen har mulighed for at anke vurderingen, inden 14 dage efter vurderingen. En anke af vurdering skal afleveres til foreningens bestyrelse, som skal sørge for, at anken kommer videre til kredsens anke-vurderingsudvalg. Pt. koster en ankevurdering 2.500 kr.
 2. Hvis der er noget på ventelisten skal huset først tilbydes dem.
 3. Køber og sælger fastsætter salgsprisen. Prisen kan ikke overskride den værdiansættelse som vurderingsudvalget har fastsat. Salg af bebyggelsen kan ikke betinges af forpligtelse til samtidig køb af løsøre.
 4. Sælger og køber udfærdiger og underskriver den ”Foreløbige Salgsaftale” og giver besked til bestyrelsen.
 5. Køber og sælger indbetaler hver 1000 kr. på Hestholm konto i Arbejdernes Landsbank, Ballerup afd.   Konto nr. 5339 0353032, husk at skrive havenr. og Køb eller Salg.
 6. Bestyrelsen udarbejder de endelige overdragelsesdokumenter mellem køber og sælger og udfærdiger ny lejekontrakt.

Bestil vurdering af have her