Venteliste

Ventelisten  i  H/F Hestholm,  Ballerup

Ventelisten ajourføres her på hjemmesiden www.hestholm.com mindst 2 gange årligt.

Selve ventelisten er nederst på denne side.

Ventelisten er igen åben for opskrivning:

Søndag d. 1 april 2018 kl 10.00 til 11.30 på Hestholm kontoret på plads 4.

Ventelisten kan lukkes, når der er noteret 50 på ventelisten.

 Kik på hjemmesiden www.hestholm.com

 ———————————————————————–

 

Venteliste regler   i H/F Hestholm, Balleru, ændret i august 2017

Fremgangsmåde ved optagelse:

Man kan kun blive skrevet på ventelisten ved personlig fremmøde på Hestholm kontor på plads 4. Morgenfruestien 1, 2750 Ballerup. Man kan blive skrevet på venteliste som 16 årig, men først købe havehus som 18 årig

Opskrivning kan kun ske den første søndag i månederne april, maj og juni mellem kl. 10.00 og 11.30.

Det koster 500 kr. at komme på ventelisten, som skal medbringes kontant ved fremmødet. Der skal samtidig fremvises billede legitimation.

 Ved optagelse på listen noteres dato for optagelsen, vedkommendes navn, adresse, telefonnummer, E-mail adresse, om man er interesseret i en have nu, eller ønsker at stå passiv på listen. Som passiv bevarer man anciennitet, men bliver ikke tilbud havehuse. Samt evt. maksimal købspris, som vedkommende ønsker at betale. Angivelse af maksimal købspris betyder, at den optagne ikke ønsker at få tilbudt huse, hvis vurdering overstiger den angivne makismalpris. Der kan også angives en mindstepris og andre ønsker. Den optagne har til enhver tid ret til at få ændret eller slettet ”maksimal købspris” eller skifte mellem aktiv og passiv– dato for ændringen skal så noteres.

Med priser menes vurderingsprisen for hus og havens anlæg, men uden foreningsmæssig værdi og løsøre.

Det skal præciseres, at den optagne selv har pligt til at orientere om evt. ændring af kontaktdata, og at manglende orientering herom vil medføre sletning af listen.

Prioritering ved optagelse:

Optagelse på listen sker efter princippet om ”først til mølle….”.

Sletning på ventelisten:

Personer opskrevet på ventelisten, skal uopfordret personligt møde op på kontoret hvert år i enten april, maj eller juni (se tidspunkter ovenfor) og bekræfte, at man forsat vil stå på ventelisten, ellers bliver man slettet. Der skal medbringes billede legitimation.

 Hvis en person – dokumenterbart – ikke kan kontaktes som følge af uoplyst ændring af kontaktdata, slettes vedkommende af listen. Kontakt sker kun via mail, (eller hvis ingen mail  telefonisk)

Efter tilbud om åbent hus og køb af havehus, skal man henvende sig til bestyrelsen via mail inden for 5 dage, ellers slettes man af listen.

Ændring af placering på ventelisten:

Hvis den optagne 3 gange har afvist tilbudte huse, flyttes vedkommende ned efter den på afvisningstidspunktet sidst optagne på ventelisten. Dette gælder dog ikke hvis huset er dyrere eller billiger end den noterede mindste- største pris.

Bestyrelsen H/F Hestholm

 

Ventelisten ajourført 19-9-2017

2 datoer er pga. bekræftet i 2017

03-04-2016   7-5-2017 Janne Toft Jensen P
03-04-2016   04-06-2017 Michael Esper Andersen P
03-04-2016 –      2-4-2017 Brian Abilgaard Jensen P
03-04-2016          04-06-2017 Mia Nedergaard Danielsen P
01-05-2016 –        7-5-2017 Hanne Westermann P
01-05-2016         04-06-2017 Jeanne Schou   Esther Nielsen P
01-05-2016 –         7-5-2017 Louise Stensborg og Poul A Pedersen P
01-05-2016          4-6-2017 Kirsten Voigt P
01-05-2016 –         7-5-2017 Liselotte Søderlund P
05-06-2016        6-8-17 Rebecca Bang Poulsen P
5.6.16 –                 7-5-2017 Salih Bukovica P
5.6.16                    6-8-17 Mette Juel Madsen A
5.6.16 –                 7-5-2017 Anne Bie Hansen P
03-07-2016 –                7-5-2017 Nathan Billig P
03-07-2016          – 7-5-2017 Christoffer H. Malling A
07-08-2016 –       7-5-2017 Diana Ejsing Werge P
07-08-2016      – 2-4-2017 Eya Betiina Jørgensen P
07-08-2016 –     2-4-2017 Gisela Schonard P
07-08-2016 –     2-4-2017 Shanta Romanoff P
07-08-2016 –     2-4-2017 Joes Andersen P
07-08-2016 Michael Møller P
07-08-2016 04-06-2017 Kenny Kirketerp P
21-08-2016 Mohamed Elhasnaoui p
04-09-2016 Anja Aagaard Eriksen P
04-09-2016         4-6-2017 Thomas Wulff P
4-09-2016          4-6-2017 Pelle Hegelund & Vivian Nagy P
04-09-2016     04-06-2017 Jakob Boysen & Nanna Loose P
04-09-2016           04-06-2017 Anders Kildebæk P
04-09-2016          04-06-2017 Line Jespersen P
04-09-2016 Majid Behrooz P
02-04-2017 Ingrid Petersen P
02-04-2017 Pernille Tofte Petersen P
02-04-2017 Maria Caroline Kentorp P
02-04-2017 Fie Skytte Johnsen a
02-04-2017 Omar Farooq Rathore A
02-04-2017 Mads Nordlund Bruun P
02-04-2017 Mohamed Ahmad Qasem P
02-04-2017 Susanne Albrechtsen P
02-04-2017 Jonas Fjældhøj Hansen P
02-04-2017 Semir Catovic A
02-04-2017 Lotte Fast Carlsen P
07-05-2017 Janus Østergaard Andreasen P
07-05-2017 Mette Markvardsen P
07-05-2017 Sissa Öhrström P
07-05-2017 Line Ehlers Laugesen P
07-05-2017 Asger Wissing P
07-05-2017 Lucas Undall A
07-05-2017 Marie Saxild P
07-05-2017 Hulda Hallgrimsdottir P
07-05-2017 Dean Ragnvald A
07-05-2017 Christian Dupont P
07-05-2017 Emilie Gade Madsen P
07-05-2017 Stig  Jensen P
07-05-2017 Siv Rubin Bruncke P
07-05-2017 Stojanka Cejvanovic og  Mirzet Cejvanovic A
07-05-2017 Aja Matilde Munk A
07-05-2017 Katrine Skjøth A
07-05-2017 Frank Michael Poulsen A
04-06-2017 Mette Hvid Malmquist A
04-06-2017 Lisbeth Rosenberg A
04-06-2017 Mette Bertelsen P
04-06-2017 Mette Hansen A
04.06-2017 Kasper Olesen A