Nyheder

Den nye lokalplan er udsat igen, igen

Vi har fået denne mail 20 sep. 2017 fra Ballerup Kommune

Kære alle

Vi har fået en række spørgsmål til tidsprocessen for lokalplanlægningen af kolonihaverne i Ballerup Kommune. Det har vist sig, at det er en større opgave end forventet at planlægge for alle 12 kolonihaveområder i kommunen. Og kombineret med den positive samfundsudvikling, som genererer et stort behov for planlægning af ny byudvikling generelt, forventer vi først at have forslag til lokalplaner klar til politisk behandling i foråret 2018. Arbejdet er ikke sat i bero, men er blot forskudt i tid. Indtil lokalplanerne er færdige, skal der fortsat bygges efter de gamle deklarationer og lokalplaner.

Med venlig hilsen

Steen Pedersen       Centerchef, By, Erhverv og Miljø,     Ballerup Kommune

 

Præmiehaver I Hestholm 2017

Ærespræmie:

Have 6 – Månestien 8                  Dennis Fjord Müller

Præmie:   

Have 116 – Apollostien 6             Birgit Jensen

Have 135 – Mimerstien 12          Jytte & Anders Clausen

Have 210 – Æblestien 2               Susanne R. Carlsson

Have 234 – Svalestien 5               Martin Jørgensen

Have 260 – Kronhjortestien 7     Tove Damkjær

Børnevenlig:

Have 175 – Mirabellestien 6       Martin Sørensen

Miljøvenlig:

Have  67 – Hasselmusstien 1       Lene & Torben de Fries

STORT TILLYKKE TIL ALLE.